Quang hợp có mấy giai đoạn? Đặc điểm của từng giai đoạn

Quang hợp là quá trình sinh hóa tạo ra các chất hữu cơ từ nước và khí cacbonic (CO2) bằng cách sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Quang hợp là quá trình quan trọng đối với sự sống của các sinh vật trên Trái Đất, bởi vì nó cung cấp nguồn năng lượng và chất hữu cơ cho các sinh vật. Vậy Quang hợp có mấy giai đoạn bạn đã biết chưa? Cùng tìm hiểu Quang hợp có mấy giai đoạn qua bài viết dưới đây nhé!

Quá trình quang hợp diễn ra trong các tế bào thực vật, đặc biệt là trong chloroplasts – cấu trúc tế bào chứa chlorophyll, các phân tử khác và các thylakoids – nơi các phân tử khác nhau liên kết với nhau để thực hiện quá trình quang hợp.

Quang hợp là quá trình sinh hóa
Quang hợp là quá trình sinh hóa

Trong quá trình quang hợp, các phân tử chlorophyll trong thylakoids hấp thụ ánh sáng mặt trời và giải phóng các electron, tạo ra năng lượng hóa học cần thiết để thực hiện quá trình quang hợp. Năng lượng này được sử dụng để chuyển đổi khí carbon dioxide (CO2) và nước (H2O) thành các chất hữu cơ, bao gồm đường, các amino acid và axit béo.

Quá trình quang hợp có hai giai đoạn chính là giai đoạn ánh sáng và giai đoạn tối. Trong giai đoạn ánh sáng, các phân tử chlorophyll được kích hoạt bởi ánh sáng mặt trời để giải phóng electron và tạo ra năng lượng hóa học. Trong giai đoạn tối, các phân tử hóa học được tạo ra trong giai đoạn ánh sáng được sử dụng để tạo ra các phân tử đường và các chất hữu cơ khác thông qua các chu trình hóa học như chu trình Calvin và chu trình Krebs.

Trong quá trình quang hợp, khí oxy (O2) được tạo ra như một sản phẩm phụ và được thải ra khỏi tế bào thực vật qua lỗ thông khí trên lá. Quá trình này là rất quan trọng đối với sự sống của các sinh vật trên Trái Đất, bởi vì oxy được sử dụng trong quá trình hô hấp để tạo ra năng lượng cho các quá trình tế bào và làm sạch không khí.

Quang hợp có mấy giai đoạn?

Quang hợp có mấy giai đoạn? Quá trình quang hợp có hai giai đoạn chính là giai đoạn ánh sáng và giai đoạn tối.

Quang hợp có mấy giai đoạn?
Quang hợp có mấy giai đoạn?

Trong giai đoạn ánh sáng, các phân tử chlorophyll trong các tế bào thực vật được kích hoạt bởi ánh sáng mặt trời để giải phóng electron và tạo ra năng lượng hóa học.

Trong giai đoạn tối, các phân tử hóa học được tạo ra trong giai đoạn ánh sáng được sử dụng để tạo ra các phân tử đường và các chất hữu cơ khác thông qua các chu trình hóa học như chu trình Calvin và chu trình Krebs. Các phân tử đường và chất hữu cơ được sản xuất trong giai đoạn tối được sử dụng làm nguồn năng lượng và nguyên liệu cho các quá trình tế bào của cây và cũng là nguồn thức ăn cho các sinh vật khác trong chuỗi thức ăn.

Các quá trình quang hợp được thực hiện trong các cấu trúc tế bào thực vật gọi là chloroplasts, nơi mà các phân tử chlorophyll và các phân tử hóa học khác cần thiết để thực hiện quá trình quang hợp được tập trung. Các chloroplasts có hình dạng giống như lenticular, bao gồm hai lớp màng, một số thylakoids, và một không gian nội bộ được gọi là stroma.

Các thylakoids chứa các phân tử chlorophyll và các phân tử khác cần thiết cho quá trình quang hợp. Các thylakoids được sắp xếp thành các cụm gọi là grana, và các grana được liên kết với nhau thông qua các màng thylakoid. Năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi các phân tử chlorophyll trong thylakoids, giúp kích hoạt các phân tử hóa học và tạo ra năng lượng hóa học cần thiết cho quá trình quang hợp.

Các quá trình quang hợp
Các quá trình quang hợp

TRên đây là đáp án của câu hỏi Quang hợp có mấy giai đoạn? Các phân tử đường và các chất hữu cơ khác được tạo ra trong quá trình quang hợp được sử dụng như nguồn năng lượng và nguyên liệu cho các quá trình tế bào khác của cây. Các phân tử đường được sử dụng để sản xuất ATP, một loại năng lượng cần thiết cho các quá trình tế bào của cây. Ngoài ra, các chất hữu cơ được sử dụng để tạo ra các bộ phận khác của cây như lá, cành, rễ và hoa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết gần đây